Strona produktowa:

SUSZARNIA SZCZELINOWA

Nowoczesna zwarta konstrukcja pozwala na suszenie wszelkich zbóż w tym kawy i ryżu.

30 %

Upraw zbóż ulega zniszczeniu z powodu rozwoju pleśni (dotyczy krajów o wysokim wskaźniku wilgotności)

5 - 15 %

Upraw kukurydzy w Polsce ulega zniszczeniu z powodu rozwoju pleśni

Co wyróżnia produkt

Najważniejsze cechy produktu

Zaawansowane rozwiązania w zakresie automatyki sterującej i monitorującej poszczególne etapy procesów suszenia, możliwość precyzyjnego sterowania i dostrajania wielu parametrów w trakcie pracy naszych urządzeń – temperatury, siły nawiewu ciepłego powietrza, zużycia energii, dynamika pracy paneli emitujących promieniowanie podczerwone itd. To w połączeniu ze współczesnymi rozwiązaniami dotyczącymi zastosowania czujników i sond rejestrujących szeroki zakres parametrów takich jak np. wilgotność wewnętrzna lub powierzchniowa stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie optymalizacji procesów suszenia. Jednym z przykładów może być minimalizowanie a nawet eliminowanie uszkodzeń lub odpadów które zawsze występują w tradycyjnych technologiach suszenia.

Ekologiczne

Zero emisji CO2 podczas pracy urządzenia. ZASILANE TYLKO ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Ekonomiczne

Wysoka efektywność procesów suszenia również w zakresie zużycia energii około 9 kW na 1 tono % suszonych materiałów biologicznych. 9 kW jest to całe zużycie na 1 tono % wszystkich urządzeń suszarni.

MIKROBIOLOGIA

Wysokie wskaźniki usuwania grzybów, pleśni i w dużej mierze mikotoskyn oraz bakterii beztlenowych

nISKIE TEMPERATURY

Niskotemperaturowe procesy suszenia w przedziale 45-55 stopni C, NIE NARUSZAJĄCE SYSTEMU MECHANICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SUSZONEGO MATERIAŁU.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

O co najczęściej pytają klienci?

Tak, w procesie suszenia nie ma to znaczenia. Możemy przyjąć Kukurydzę prosto z pola, ponieważ przed suszarnią zamontowany jest przesiewacz, który oddziela zanieczyszczenia.

W naszej technologii proces suszenia odbywa się w taki sposób, że nie ma ryzyka uszkodzenia kukurydzy czy innego materiału suszonego. Dzieje się tak między innymi dzięki zastosowaniu pneumatycznego transportu ziarna. Najistotniejszym  czynnikiem w naszym procesie suszenia jest niska temperatura nie przekracza 55*C i nie uszkadza materiału suszonego.

Dopuszczamy kukurydzę nawet o najwyższych parametrach wilgotności.

Suszenie jest wykonywane w jednym przejściu w procesie suszenia, np. z 46% do 14%.

W klasycznych suszarniach to bardzo duże wyzwanie. Nasza technologia suszenia pozwala na przechowywanie kukurydzy nawet przez kilka lat po tzw. jednokrotnym przejściu w procesie suszenia. Dzieje się tak ponieważ usuwamy grzyby, pleśnie ich środowisko rozwoju.

Tak może być ze względu na niską temperaturę ziarna po całym procesie suszenia włącznie ze schłodzeniem na końcu. 

Prezentujemy zdjęcia
suszarni szczelinowej

wIELOFUNKCYJNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Szeroki zakres zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. suszenie zbóż, orzechów i materiałów sypkich. Wymienione materiały były już przez nas suszone w ramach wewnętrznych badań i eksperymentów, niektóre z nich mają potwierdzenie w oficjalnych raportach polskich instytutów i ośrodków badawczych.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące produktu

Zadzwoń teraz:

+48 506 99 11 60
+48 501 00 85 46

SUSZARNIA SZCZELINOWA