IMPLEMENTATION OF INFRARED HEATING INFRARED TECHNOLOGY

CORN AND WHEAT RESEARCH.

RESEARCH OBJECTIVE

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie technologii suszenia ziarna pszenicy i kukurydzy w niskiej temperaturze (do 65 stopni C) z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego, która umożliwi obniżenie zawartości pleśni, grzybów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości ziarna zboża (nienaruszone ziarna w aspekcie biologicznym i mechanicznym). Będzie to innowacyjny proces technologiczny zastosowany po raz pierwszy na skalę przemysłową.

INFORMATION ON THE CONDUCTED RESEARCH WILL BE PROVIDED GRADUALLY DURING THE PROJECT.

Cele szczegółowe: - opracowanie i wdrożenie nowej technologii – suszarni niskotemperaturowej na podczerwień, - otrzymywanie po procesie suszenia wysokiej jakości ziarna pszenicy i kukurydzy (ziarna nienaruszonego mechanicznie ani biologicznie), - redukcja poziomu występowania pleśni, grzybów oraz będących efektem ich działalności mykotoksyn w ziarnie pszenicy i kukurydzy, - zachowanie wysokiej wartości zboża, – redukcja energii w procesie suszenia dzięki procesowi suszenia tylko w 1 cyklu/ przebiegu. Do celów operacji należy również: • udoskonalenie produktu rolnego – pszenicy i kukurydzy, • opracowanie i wdrożenie technologii suszenia niskotemperaturowego na podczerwień, • opracowanie i wdrożenie nowej metody organizacji procesu suszenia, • opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingu – możliwość prezentacji procesu suszenia z wykorzystaniem kamer umieszczonych wewnątrz suszarni.

Badania